Klubbnyheter

VISIONSARBETE

Fortsatt arbete med föreningens långsiktiga vision och mål

I helgen har styrelse och fastanställd personal varit i Göteborg. Under helgen har gruppen arbetat med visionsarbete och och föreningens kortsiktiga och långsiktiga mål.