Klubbnyheter

Utvecklingsarbetet i föreningen

Även om säsongen är slut fortsätter utvecklingsarbetet i föreningen. Under våren arbetar tränare från föreningen med en ledarskapsutbildning.

Säsongen har nu gått mot sitt slut och många får en välbehövlig paus efter en lång och intensiv säsong. Dock gäller det inte alla. Ett stort antal tränare från föreningen utbildas och arbetar med ett ledarskapsprogram under fem träffar. Syftet med träffarna är att skapa samsyn bland föreningens tränare kring goda idrottsmiljöer och talangutveckling.

Nu har fyra av fem träffar genomförts med olika teman:

  • Talangutveckling och beteenden
  • Miljöns påverkan på talangutveckling och beteenden vi kan koppla till miljön.
  • Kunskap om vad som gör idrott rolig och utvecklande. Vid denna träff kom en extern föreläsare och berättade om den senaste forskningen på området.
  • Vårt ledarskap – Tränarens kärnvärden och filosofi och hur den kan påverka idrottsmiljön och utvecklingen av individer

Ämnena har varit stora och ibland breda. Tillsammans har tränarna pratat kring beteenden vi vill ha i vår verksamhet för att spelarna ska utvecklas och upplevelsen av en samsyn bland tränarna ökar.

Vid sista träffen kommer tränarna arbeta md planeringsarbete inför kommande säsong och sätta handlingsplaner för sina respektive träningsgrupper.

Till tränarna som deltar, tack för ert engagemang och driv i att utveckla föreningen. Utan er ingen verksamhet!