Klubbnyheter

Sommarhälsning från Borås Hockey

Sommaren med alla dess härligheter är här. Det innebär också att Borås Hockey avslutat ett verksamhets år, och påbörjat ett nytt, i och med årsmötet. Nedan följer en sammanfattning från årsmötet i veckan.

Ekonomi:

Föreningen visar upp ett starkt ekonomiskt resultat för säsongen 22/23 på 225.000 kronor i vinst. Sett till HockeyEttan som liga är det många många föreningar som visat upp ett minusresultat för säsongen 22/23, vilket betyder att vi som föreningen går mot den generella strömmen i ligan.

En annan sak som går att konstatera är att vår omsättning ökat med drygt 72% sedan säsongen 20/21 (pandemi säsongen). Föreningens återstart efter pandemisäsongerna har varit stark! En annan sak som går att konstatera är att vi också kan se att vårt kapital är bland dom starkaste i HockeyEttan och uppgår nu till3,3 miljoner.  Med bakgrund av detta så blev vi beviljade licens för spel i HockeyEttan 23/24. Sammantaget med det resultat föreningen visar upp  beslutade föreningen under årsmötet att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna säsongen.

Det ekonomiska utgångsläget ger oss en viss trygghet inför ett, som det ser ut på förhand, tufft verksamhetsår för alla föreningar i Sverige. Trotts en mer osäker framtid kan vi, genom att vi tillsammans jobbat på kostnadskontroll och effektiviseringar, samt utveckling av cuper och camper under de senaste säsongerna, göra investeringar. Under den kommande säsongen kommer vi investera närmare en halv miljon kronor i nya matchtröjor till ungdomsverksamheten, vilket är en riktigt kul satsning att kunna presentera.

Styrelsen och val som gjordes under årsmötet

Under årsmötet beslutade föreningens medlemmar kring kommande verksamhetsårs styrelse. Omval gjordes på ordförande Claes Fagerblom och på ledamot Lars Caarp.

Claes Fagerblom med sitt stora hjärta för föreningen, som både partner och ideell i styrelsen, har bidragit strakt till utvecklingen i våra olika arbetsområden sista åren. Vi är därför väldigt glada att Claes ställt upp för omval och att vi som förening får behålla kontinuiteten på den fina utvecklingen vi haft de senaste åren. Utvecklingen har bland annat varit med stora ungdomssatsningar, som grund för framtiden, i kombination med utveckling av attraktionsvärdet för vårt representationslag för att få fler barn och ungdomar i rörelse.

Lars Caarp rekryterades för några år sedan till styrelsen. Han har gått från klarhet till klarhet för föreningens utveckling. Hans spetsegenskaper ligger i föreningstänket och med sin stora erfarenhet från föreningslivet i olika sporter och föreningar.  Därför var det både viktigt och roligt att Caarp ställd upp för omval.

Under årsmötet presenterade valberedningen en ny person som förslag på ledamot. Den personen som presenterades och valeds in i styrelsen av årsmötet är ingen mindre är Michael Rönnberg. Michael, som i sitt yrkesliv är VD för Passera (innan lås och säkerhet) har varit en stor och viktig partner till föreningen i flera år. Vi tycker det är riktigt kul att Michael med sin personlighet som utstrålar samma värderingar som föreningen vill vara med och engagera sig och driv föreningen framåt. Vi hoppas du kommer trivas i föreningen, varmt välkommen!

En person som suttit i styrelsen i många år, men som inte ställde upp för omval var Andreas Gréen. Andreas har varit med igenom den tuffa resan föreningen haft, från det när föreningen var nere på botten och det blåste som mest.  Han har kombinerat sin roll i föreningen som styrelseledamot med att vara ungdomsansvarig under många år. Föreningen är oerhört tacksamma för det engagemang och hjärta som Andreas visat under de åren han arbetat för föreningen. Föreningen vill även rikta ett stort tack till Andreas familj som lånat ut mycket av hans tid och engagemang till föreningen. Vi hoppas att de är lika stolt som vi i föreningen över det arbete Andreas gjort. Andreas är en riktig föreningens hjälte och eldsjäl som nu väljer att trappa ner lite för att klara av sin helhetssituation. Med det stora hjärta som Andreas visat för föreningen genom åren kan vi nog vara ganska säkra på att han på något sätt kommer vara behjälplig i föreningen i andra roller eller projekt framöver, vilket vi såklart är väldigt tacksamma för.  Återigen, stort tack för din insats, du kommer vara saknad!

Vi väljer också att hälsa en ny förmåga välkommen till Borås Hockey och i rollen som styrelseledamot. Ingen mindre är Michael Rönnberg som i sitt yrkesliv är VD för passera (innan lås och säkerhet) och således varit stor och viktig partner till föreningen i flera år. Vi tycker det är riktigt kul att nu Michael  med sin underbara personlighet som utstrålar samma värderingar som vi i föreningen vill ha med engagemang och driv framåt.

Sittande i styrelse som är kvar är ytligare en säsong är:
Peter Hjalmarsson, Kassör (tidigare ledamot)
Niclas Häggblad
Hans Andrén

Vi som förening är glada över att styrelsemedlemmarna trivs så bra i styrelselaget, vilket gjort att vi kunnat skapa ett lugn och en kontinuitet som fokuserar på resan och framtiden. Det är väldigt viktigt för föreningens utveckling på alla plan. För föreningens utveckling över tid är det viktigt med personer med hög kompetens och personer som är oberoende i sakfrågor föreningen beslutar om. Det för att säkra föreningens utveckling över tid och att beslutet i föreningens utveckling tas på ett objektivt sätt.