Klubbnyheter

Söderberg & Partners fortsätter som bronspartner

Söderberg & Partners har haft ett samarbete med Borås Hockey under flera år och det samarbetet ska nu fortsätta. Söderberg & Partners kommer ingå i partnerlaget som bronspartner.

Om Söderberg & Partners:
Söderberg & Partners Wealth Management AB, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet i form av värdepappersrörelse och försäkringsdistribution. Verksamheten regleras därför bland annat av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse samt finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution. I enlighet med bolagets riktlinjer ska bolaget offentliggöra information om styrelsen, styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

https://www.soderbergpartners.se/