Klubbnyheter

Projektet Streethockey rullar vidare

ATT IDROTTA OCH RÖRA PÅ SIG ÄR VIKTIGT UNDER HELA LIVET. SOM BARN ÄR DET VIKTIGT MED RÖRELSE FÖR ATT UTVECKLA KROPPENS OLIKA FUNKTIONER OCH DET BARNET GÖR NÄR DET VÄXER UPP HAR DET MED SIG RESTEN AV LIVET. ISHOCKEY ÄR EN SPORT SOM SKAPAR STOR GLÄDJE OCH GEMENSKAP FÖR BÅDE BARN OCH VUXNA OCH ÄR ETT BRA SÄTT ATT UTVECKLA BÅDE KROPPEN OCH HJÄRNAN SAMTIDIGT SOM MAN HAR VÄLDIGT ROLIGT.

För att få fler barn i rörelse har Borås Hockey börjat med projektet ”Streethockey”. Projektet går ut på att vi kommer ut till en verksamhet och spelar Streethockey med de i verksamheten.

I veckan besökte Borås Hockey Hestra Midgårdskolan där barnen i förskoleklass hade en lektion med introduktion till streethockey. Efter det hade eleverna i årskurs ett till årkurs sex möjlighet att spela streethockey på sin förmiddagsrast. Under förmiddagen hade vi över 200 barn i rörelse i mer än tjugo minuter. Fantastiskt med all rörelse, glädje och engagemanget bland alla barn.

Vi tackar Hestra Midgårskolan för att vi fick hälsa på er!