Klubbnyheter

Niklas Andréns Minnesfond

Dags att ansöka om utrustning från NIKLAS ANDRÉNS MINNESFOND

Niklas Andrén, tidigare hockeyspelare i Borås Hockey, avled mycket beklagligt i en ålder av 37 år, i en svår sjukdom i maj 2012.

Till hans minne har LAMINA SYSTEM AB i Borås, där Niklas tidigare var delägare, instiftat en fond för att uppmuntra barn att spela hockey.

Den som erhåller stipendiet får en hockeyutrustning för barn för att kunna utöva ishockey i Borås Hockeys hockeyskola. Utrustningen omfattar det som behövs för att kunna delta fullt ut i verksamheten. Kostnaden är begränsad till max 5.000:- per barn och hämtas ut i av Borås Hockey anvisad butik, vilka mycket tacksamt fakturerar LAMINA SYSTEM AB för kostnaden.

Reglerna är följande:

Ansökan kan göras för barn, flicka eller pojke, mellan 5 och 8 år, som är inskriven i Borås Hockeys hockeyskola. En motivering skall bifogas ansökan.

Ansökan skall mailas till kansli@borashockey.se(med Niklas Andréns Minnesfond i ämnesraden) eller skall sändas till Niklas Andréns Minnesfond, Borås Hockey, Armbågavägen 6, 506 30 Borås.

Ansökan, som skall innehålla barnets namn, adress och personnummer, samt namn, adress och telefonnummer till den anhörig som söker stipendiet, skall vara Borås Hockey tillhanda senast den 8edecember 2021.

Beslut om vem eller vilka som skall få stipendiet, tas av Borås Hockey tillsammans med LAMINA SYSTEM AB. Besked meddelas före klubbens hockeymatch mot Nittorp den 17e december 2021och kommer att utdelas i samband med denna match.

Varmt välkommen med ansökan!

LAMINA SYSTEM AB och BORÅS HOCKEY