Klubbnyheter

Bockasjö AB förlänger sitt partnerskap med Borås Hockey

Bockasjö går nu från att ha varit bronspartners till att under säsongen 2022-2023 vara guldpartners.

Bockasjö är ett företag med sitt säte i Borås och är sverigeledande i fastighetsutveckling. De är ett företag med målet att, inom det område de vill vara bäst på – logistikfastigheter, bygga moderna, effektiva, energisnåla och miljövänliga logistikbyggnader. Anläggningar med intressanta lägen till bra hyresgäster.

Vi är glada och stolta att Bockasjö fortsätter att vara en del av vår resa!