Klubbnyheter

Beslut från Licensnämnden

Borås Hockey beviljas licens för spel i HockeyEttan 23/24

Borås Hockey har under våren skickat in handlingar till licensnämnden för beslut om licens för spel i HockeyEttan. Denna prövning sker varje år av Svensk Ishockeys elitföreningar. Igår kom beslutet från licensnämnden. Borås Hockey beviljas licens för spel i HockeyEttan säsongen 23/24.

Beslut från licensnämnden

Licensnämnden för Hockeyettan (nämnden) har Svenska Ishockeyförbundets uppdrag att självständigt pröva om föreningar eller idrottsaktiebolag som tävlingsmässigt kvalificerat sig för spel i Hockeyettan därutöver uppfyller de av förbundet i reglementet för Hockeyettan uppställda villkoren. Licensnämnden har gått igenom inskickad årsredovisning med övriga underlag.

Baserat på detta har Licensnämnden beslutat att bevilja Borås HC licens för spel i Hockeyettan
säsongen 2023/2024.